İlkelerimiz

BANK - Sİ - SEN İlkeleri

-İnsana sevgi ve saygıyı;

-Çalışma yaşamında Sağlıklı bir toplum hakça ve adaletli bir paylaşımı;

-Demokrasi ve insan haklarının eksiksiz uygulandığı hukukun üstünlüğünü, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi anlayışını; BENİMSER.