Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli BANK-Sİ-SEN üyeleri; Büyük mücadeleler sonucunda 02/03 Haziran 2012 tarihinde yapılan 17. Genel kurulda beni ve ekibimi oy birliği ile sendika yönetimine getirdiniz. Bundan dolayı ben ve ekibim adına sizlere ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.

Sendika yönetimine gelirken amacımız üyelerimizin hak ve çıkarlarını en iyi şekilde korumak, dağılmış olan üyelerimizi bir araya getirmek, sendikal eğitim vermek ve üyelerimizin daha verimli bir hayat sürdürmelerini sağlamaktır.