Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

Geçmişte Türk Ticaret Bankası AŞ de örgütlü bulunan Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası BANK-Sİ-SEN; 2003 yılında eski yönetimin  yasalara aykırı seçim yapması nedeniyle o günkü Genel Müdürlük delegesi  Hacı Bayram SOLMAZ tarafından 2003 yılında dava açılmış ve mahkeme 2005 yılında eski yönetimi görevden almıştır. Görevden alınan sendika yönetiminin yerine Beyoğlu iş mahkemesince 26/05/2005 tarih, E.2005/22 K.2005/5 sayılı kararı ile 3 kişilik bir kayyum heyeti atanmıştır. Sendikayı seçimlere götürmek üzere atanan bu kayyum heyeti uzun bir süre yönetimde kalmış, kasada nakit para olmadığı için Gümüşyaka daki arsayı ve sendika merkezindeki aracı satmıştır. Kayyum heyeti 2006 yılında üye tespit davası açmış, davanın iptali için Müdahil olarak davaya katılan Genel Müdürlük delegesi Haci Bayram SOLMAZ davayı kazanmıştır. İyi niyetli olmayan bu kayyum heyeti valiliğe bir yazı yazarak sendikanın üyesinin olmadığını ve sendikanın kapanması gerektiğini yazı ile bildirmiştir. Valilik 2009 tarihinde mahkemede dava açarak sendikanın kapanmasını istemiştir. Delege Hacı Bayram SOLMAZ ve bir grup müdahillik talebinde bulunmuş ve mahkeme tarafından müdahillik talebi kabul edilmiştir. Bu arada yapılan ayrı bir çalışma neticesinde mahkeme tarafından değişik bankalarda çalıştığını tahmin ettiğimiz 150 kişinin isimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmiş ve ilgili bakanlıkça halen 94 kişinin aktif üye olduğunu mahkemeye bildirmiştir. Mahkeme sendikanın aktif üyesinin olduğunu ve seçim yapılması gerektiğini söyleyerek sendikanın kapanması ile ilgili olarak valiliğin açmış olduğu davayı reddetmiştir. 2010 yılında da Yargıtay bu konuyu onaylamıştır. Bu 3 kişilik kayyum heyetinin kötü niyetli olduğu anlaşıldığından ve çevreden gelen yoğun baskılar sonucu bu kayyum heyeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Beyoğlu iş mahkemesi sendikamıza 10/02/2011 tarih ve 2005/22 D. İş kararı ile sendikacılığa vakıf olan Sayın H. Necip NALBANTOĞLU kayyum olarak atamıştır. 1.5 yıllık kısa bir dönemde yaptığı başarılı bir çalışma neticesinde çalışma bakanlığından yeniden bir liste alınmış ve sendikanın  bankacılık, finans ve sigorta işkollarında çalışan 262 aktif üyesinin olduğu sendikamıza bildirilmiştir. Tüm bu çetin ve mücadeleler sonucunda 02-03 Haziran 2012 tarihinde sendikamız genel kurulu toplanmış, oybirliği ile HACI BAYRAM SOLMAZ ve yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Sendikamız halen bankacılık, finans ve sigorta işkollarında faaliyetine devam etmektedir.